Thyle Knoxx, Manuel Skye – Birthday Boy [Bareback]